Bokning/Betalningsvillkor

Bokningsavgift Bokningen är bindande så snart ni har betalt bokningsavgiften 60 kr och delbetalningen (eller hela hyran), senast 14 dagar efter bokningstillfället. Vid bokning 30 dagar eller färre innan ankomst är bokningen bindande vid bokningstillfället. Avbeställningsskydd Skyddet kostar 200:- SEK och kan tecknas i direkt anslutning till ordinarie bokning. Skyddet omfattar dig, din make/maka, sambo, familj eller medresenär boende i samma stuga/husvagn. Du kan nyttja skyddet vid: 1. Dödsfall, sjukdom eller olycka av allvarligare art 2. Inkallelse till krigsmakt eller civilförsvar 3. Vattenskada, brand eller annan allvarlig skada i det egna hemmet Orsaken till avbokningen måste styrkas med intyg från läkare, inkallelsenämnd, försäkringsbolag eller liknande. Kan inte giltig orsak styrkas sker ingen återbetalning. Vid avbokning återbetalas ej bokningsavgift & avbetalningsskydd Tidigare än 30 dagar före ankomst Med avbeställningsskydd: Hela hyresbeloppet återbetalas Utan avbeställningsskydd: Hela hyresbeloppet återbetalas exkl. 500:- SEK i expeditionsavgift Senare än 30 dagar före ankomst Med avbeställningsskydd: Hela hyresbeloppet exkl. 200 SEK i expeditionsavgift. Detta gäller fram till dag före ankomst Utan avbeställningsskydd: Ingen återbetalning